Užimtumo tarnyba, partneris

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai

Teikiamos socialinės globos, socialinės priežiūros paslaugos. Įstaiga turi padalinius.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Globos namų vizija – tai atvira visuomenei globos įstaiga, kurioje sudarytos gyvenimo sąlygos artimos šeimai, ugdančios dorą, pasiruošusią savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę, asmenybę. Misija – tenkinti visokeriopus našlaičių ir be tėvų globos likusių vaikų poreikius, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę, užtikrinti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką, kurioje ugdytiniai realizuotų save. Tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ar laikinai apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas, sudaryti tinkamas sąlygas ir aplinką globojamiems vaikams saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti grįžimui į šeimą ar savarankiškam gyvenimui. 

 

Socialinės globos paslaugos teikiamos ir vaikų globos namuose (institucinė globa), ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Vaikų globos namų padalinyje Pagalbos šeimai centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo ir kitos bei specialiosios socialinės paslaugos – socialinės priežiūros paslaugos: laikino apnakvindinimo (iki 3 parų), intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas.

Kontaktiniai asmenys

Vytautas Koženiauskas

Direktorius

Pranešti apie netikslumus