Kupiškio socialinių paslaugų centro Krizių centras logotipas

Kupiškio socialinių paslaugų centro Krizių centras

Tik neištaisyta klaida yra klaida. Mūsų didžiausias triumfas – ne tai, kad niekada nekrentame, o tai, kad kiekvieną kartą atsistojame iš naujo.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Kupiškio socialinių paslaugų centro Krizių centro padalinys įkurtas buvusiose Virbališkių pagrindinės mokyklos patalpose 2011 m. plėtojant nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros tinklą Kupiškio rajone, siekiant didinti jų įvairovę, prisidėti prie socialinių problemų sprendimo mūsų savivaldybėje ir rajone. Projektui įgyvendinti buvo panaudotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir dalį pinigų skyrė Kupiškio rajono savivaldybė. Projekto metu buvo atliktas patalpų rekonstrukcija, įsigyta būtina įranga, baldai bei buitinė technika. 

Misija  - suteikti pagalbą ir laikiną prieglobstį asmeniui ar šeimai, atsidūrusiems krizinėse situacijose ir užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, suderintą su sveikatos priežiūra, teikiamomis socialinėmis paslaugomis ar kitomis pagalbos priemonėmis padedančiomis atstatyti sutrikusias asmens (šeimos) biosocialines funkcijas ir atkurti ryšius su supančia aplinka. Vizija - optimaliai išnaudojant įstaigos galimybes, profesinius, finansinius ir moralinius resursus siekti ir teikti geros kokybės socialines paslaugas, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, o taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

 

Krizių centro paslaugų gavėjai: 

 • šeimos, kuriose dažnai kyla nesutarimai, ar tos šeimos, kurios nori, kad santykiai būtų pagrįsti pasitikėjimu ir pagarba;
 • fizinį, seksualinį, psichologinį, ekonominį smurtą patyrę asmenys ir jų vaikai;
 • asmenys, nukentėję nuo stichinių nelaimių;
 • prekybos žmonėmis aukos, asmenys, kurie negali gyventi savo namuose ar kai to reikalauja krizinės situacijos sprendimas vaiko gerovei;
 • šeimos, kuriose vaikai turi elgesio ar emocinių problemų.

Krizių centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: 

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas klientui;
 • transporto suteikimas;
 • sociokultūrinės paslaugos;
 • asmens higienos ir priežiūros;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

Taip pat teikiamos specialiosios socialinės paslaugos: 

 • laikino apgyvendinimo;
 • trumpalaikės socialinės globos;
 • intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo.

Socialines paslaugas Krizių centre teikia: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, užimtumo specialistas, psichologas. Esant poreikiui, centro direktorius, gydytojai, vaikų teisių apsaugos specialistai, švietimo ir kitų institucijų specialistai. 

 

Kitos vykdomos veiklos: 

 • motyvavimas – tinkamos motyvacijos skatinimas gydimuisi nuo priklausomybės ligų, integravimuisi į visuomenę;
 • individualios konsultacijos, asmens socialinių įgūdžių ugdymo grupiniai užsiėmimai;
 • socialinė pagalba formuojant teigiamą požiūrį į gyvenimo būdo keitimą, integravimąsi į darbo rinką, šeimos vertybes ir joje augančius vaikus.

Kontaktiniai asmenys

Agnė Gumbinienė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus