Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ (Klaipėda) logotipas

Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ (Klaipėda)

Socialinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas pagalbos reikalingiems vaikams ir jaunimui, taip pat besirūpinanti šeimų gerove.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ siekdamas savo pagrindinio tikslo – džiaugsmingi vaikai augantys laimingose šeimose, teikia Vaikų dienos socialinės priežiūros ir socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo paslaugas. Koncentruodamiesi į vaiką kaip į centrinę šeimos figūrą bei pasitelkiami pozityvaus vertinimo teorijas ir pozityviąsias vaiko savybes stiprinančias metodikas specialistai bendradarbiauja su pačia šeima, specialistais, inicijuoja ir/ar dalyvauja šeimos gerovės posėdžiuose mokykloje, savivaldybėje. Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ Vaikų dienos centre (VDC) socialinės paslaugos yra orientuotos į vaiko socialinės kompetencijos ugdymą. Socialinė kompetencija – tai žmogaus socialiniai, emociniai ir pažintiniai įgūdžiai bei gebėjimai, kurie yra būtini, norint susidoroti su pareigomis, būdingomis konkrečiam jo gyvenimo etapui, sugebėjimas sukurti pilnaverčius tarpusavio ryšius su kitais žmonėmis. Šeima – yra pagrindas vaiko gyvenime, kur vaikas įgyja reikiamą socialinę patirtį, suvokia vertybes. Vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, būdingas labai žemas savęs vertinimas ar net elementarių socialinių įgūdžių stoka. Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centro misija – neatskiriant vaiko nuo šeimos, suteikti jam tai, ko jis stokoja, užpildyti vaiko šeimos socialinės kompetencijos ugdyme padarytas spragas. Siekiant įgyvendinti šią misiją, vaikų dienos centro patalpos yra įrengtos taip, kad kuo labiau primintų ne įstaigą, o jaukius, gražius, šiltus ir švarius namus. Socialinės kompetencijos ugdymas vyksta per kasdienių gyvenimo įgūdžių, reikalingų buityje, ugdymą ir palaikymą, bendravimo su kitais vaikais ir suaugusiais įgūdžių formavimą, atsakomybės ugdymą. Dienos centre vaikai gauna maitinimą, gali nusiprausti, išsiskalbti drabužius, esant poreikiui gauti kitus drabužius ir avalynę, paruošti pamokas. Norėdami išskirti ir įgalinti jaunimą, sudarome aplinkybes jaunimo iniciatyvoms skleistis ir, kad tai vyktų netrukdomai teikiame jiems visas psichosocialines paslaugas bei palydėjimo paslaugas, kad išėjęs į savarankišką gyvenimą jaunuolis jaustųsi laisvai ir užtikrintai, žinotų savo pareigas ir laisves, teises ir atsakomybes. Rūpindamiesi vaiku, mes rūpinamės ir vaiko aplinka, tai reiškia organizuojame ir kitas paslaugas bei veiklas, kurios didina vaiko gerovę. Viena iš paslaugų yra naujai diegiamas metodas „Šeimos konferencija”. Šeimos konferencija – tai pagalbos modelis, procesas ir priemonė šeimai, kurios metu pati šeima priima svarbius sprendimus, ieško resursų savo artimoje aplinkoje, atsiradus nuomonei, kad vaiko situacija yra nepalanki. Šeimos konferencija – tai būdas ieškoti sprendimų, kai vaikui reikia pagalbos, pačioje vaiko šeimoje ar išplėstinėje šeimoje, įgalinant šeimą, tiesiogiai neįsitraukiant socialinėms tarnyboms, bet žinančioms apie vykdomą procesą. Taip pat mūsų organizuojamos kompleksinės paslaugos šeimai – tai paslaugos Klaipėdos ir Palangos miesto savivaldybių šeimoms, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes (skyrybos, problemos vaikų auklėjime, netektis, negalia, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje ir kt.). Paslaugų paketą sudaro psichologo konsultacijos, grupinės terapijos, teisininko konsultacija, socialinio darbuotojo pokalbis, mediacija, tėvystės įgūdžių ar pozityvios tėvystės mokymai, besilaukiančiųjų kursai, vaikų, paauglių grupės. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn., buvo pradėta teikti asmeninės priežiūros paslaugą neįgaliesiems, kurią teikia asmeninis asistentas. Tai pagalba neįgaliam asmeniui nepriklausomai nuo amžiaus. Paslauga teikiama tik Palangoje.

Pranešti apie netikslumus