Užimtumo tarnyba, partneris

Labdaros ir paramos fondas "Prieglobstis"

Saugi ir sveika aplinka bei socialinės paslaugos pagyvenusio amžiaus žmonėms, negalintiems integruotis į darbo rinką, turintiems priklausomybių.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Išsamus įmonės aprašymas

Savarankiško gyvenimo namai „Senjorų prieglobstis“ įsikūręs Troškūnų miestelyje pastate kuris  statytas 1939 m. „Senjorų prieglobsčio“ gyventojai – tai 55-80 metų amžiaus žmonių socialinė grupė,  kurie dar nesulaukę pensinio amžiaus, tačiau sunkiai gali konkuruoti darbo rinkoje dėl savo amžiaus, sveikatos sutrikimų, kurias sukėlė priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų. Tokie asmenys dažnai nebeturi gyvenamo vietos ir praradę viltį toliau vartoja alkoholį ar kitas psichotropines medžiagas, valkatauja gatvėse, suserga kitomis infekcinėmis ir sunkias negalias sukeliančiomis ligomis. 

Savarankiško gyvenimo namų tikslas – saugi ir sveika aplinka bei socialinės paslaugos pagyvenusio amžiaus žmonėms, negalintiems integruotis į darbo rinką, turintiems priklausomybių.

Įgyvendindami tikslą vykdome šiuos uždavinius:

Saugi aplinka:  užtikrinti brandaus amžiaus asmenų saugų gyvenimą bendruomenėje, tarpusavyje, kuri yra organizuota ir nekelianti streso.

Asmenys apgyvendinami neribotam laikotarpiui bendruomenėje, suteikiant jiems visas būtinas apgyvendinimo sąlygas. Supažindinami klientai su vidaus tvarkos taisyklėmis, kurių privalu laikytis visiems bendruomenės gyventojams, gero bendruomenės klimato palaikymui. Supažindinami ir su klientų dienos režimu dėl vidaus tvarkos palaikymo ir kad išvengti chaoso ir įtampos, ugdyti socialinius įgūdžius. Organizuojamas prasmingas laisvalaikio praleidimas: skaitymas, filmų peržiūra, bendravimas. Organizuojamos paskaitos, švenčių paminėjimai, švenčiami gimtadieniai.

Sveika aplinka: užtikrinti brandaus  amžiaus asmenų sveiko kūno, sveikos sielos  palaikymą per darbą, higieną ir kokybišką maistą.

Maisto prekių pristatymas ir valgio gaminimas visai bendruomenei. Valgį gaminasi patys klientai, atsižvelgiant į sveikatos galimybes. Darbo užimtumo organizavimas: daržininkystė, gyvulininkystė, remonto darbai, patalpų tvarkymas, aplinkos tvarkymas, skalbimas, maisto gaminimas. Teikiamos asmens higienos paslaugos (prausimas vonioje, po dušu, pirtyse ir pan.). Skalbiami rūbai ir patalynė.

 Socialinės paslaugos: organizuoti brandaus amžiaus asmenų socialinių paslaugų teikimą.

Pagal poreikį, socialinis darbuotojas konsultuoja klientus, nustato problemą, poreikį, kartu ieško sprendimo, sprendžia iškilusius sunkumus. Organizuojamos savipagalbos grupės, kurių metu klientai kartu atsako į iškilusią problemą. Transporto paslaugų organizavimas, Medicininės paslaugos organizavimas. Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas. Pagalbos suteikimas sprendžiant asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). Aprūpinimas būtiniausiais rūbais ir avalyne. Laisvalaikio organizavimo paslaugos, kurių metu socialinių paslaugų įstaiga suvienija socialinį ir kultūrinį darbą vienoje vietoje taip, kurioje kultūra, vykdydama vienijimo funkciją, vaidina svarbų vaidmenį, atlikdama socialinę misiją – siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, organizuojant grupinį socialinį darbą. Išvykos į muziejus, įvairius renginius, lankytinas vietas.

Kontaktiniai asmenys

Neringa Vaicekauskienė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus