Užimtumo tarnyba, partneris

Lakštučių kaimo bendruomenė

Vaikų dienos centras teikia akredituotas dienos socialinės priežiūros paslaugas 3 – 18 metų amžiaus vaikams (ir jų šeimų nariams).

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos: Konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas Pagalba mokantis, pagalba pamokų ruošoje , ugdomieji užsiėmimai,higienos ir buitinių įgūdžių formavimas maitinimo organizavimas, socikultūrinė veikla ir laisvalaikio užimtumo organizavimas, kitos paslaugos. Dienos centre yra kuriama erdvė, kurioje vaikas gali: – jaustis saugus, priimtas ir vertingas; – kurti ir turėti santykį su bendraamžiais ir suaugusiais; – stiprėti kaip asmuo (vertybės, atsakomybė, savarankiškumas); – išgyventi vaikystę ir draugystę (žaisti, kurti bei stovyklauti); – mokytis būti grupėje ir tapti bendruomenės dalimi; – stiprinti savo mokymosi gebėjimus; – pažinti save, plėsti savo akiratį (kultūriniai renginiai ir pan.). Darbas grupėje vaikų dienos centre vyksta pirmadieniais- penktadieniais nuo 15 iki 19 val. Vasarą ir atsotogų metu darbas grupėje vaikų dienos centre vyksta pirmadieniais- penktadieniais nuo 11 iki 15 val. Per mokslo metus vaikai į dienos centrą ateina po pamokų, užkanda, žaisdami ir bendraudami pailsi, ruošia namų darbus, o vėliau dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose. Vasarą ir atsotogų metu didesnis dėmesys skiriamas poilsiui, įvairioms ekskursijoms ir išvykoms.

Kontaktiniai asmenys

ASTA IVANAUSKIENĖ

bendruomenės pirmininkė

Pranešti apie netikslumus