VŠĮ LASS pietvakarių centras, LASS MArijampolės ir Kalvarijos filialas logotipas

VŠĮ LASS pietvakarių centras, LASS MArijampolės ir Kalvarijos filialas

VšĮ LASS pietvakarių centro LASS MArijampolės filialas teikia socialines ir sociokultūrines paslaugas regėjimo negalią turintiems asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

LASS Marijampolės savivaldybės filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Marijampolės savivaldybėje gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais teikiant jiems socialinę pagalbą, kultūrinį švietimą, lavinant meninius gebėjimus bei ugdant savarankiško gyvenimo įgūdžius. Mūsų tikslai Siekti Marijampolės savivaldybėje gyvenančių aklųjų ir silpnaregių integracijos į vietos bendruomenę, rūpintis, kad jiems būtų teikiamos tinkamos socialinės, kultūrinės ir kt. paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas ir poilsis. Mūsų paslaugomis naudojasi Marijampolės savivaldybėje teritorijoje gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 84 LASS narius, turinčius regėjimo negalią. Jei turite regėjimo problemų Filiale Jums gali: pamatuoti kraujospūdį; iškviesti gydytoją; užrašyti konsultacijai pas specialistus. Filiale žmonėms su regėjimo negalia suteiksime: skaitovo paslaugas; palydovo paslaugas; transporto organizavimo paslaugas; padėsime ugdyti bei palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius; suteiksime orientacijos ir mobilumo mokymo paslaugas; apmokysime naudotis kompensacinėmis techninės pagalbos priemonėmis; konsultuosime šeimos narius, globėjus. Filiale teikiamos nemokamos socialinės paslaugos: informavimo ir konsultavimo; tarpininkavimo ir atstovavimo; dokumentų kopijavimo; dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas). Jūsų užimtumui Filiale organizuojamos šventės, literatūriniai ir kt. renginiai, kuriuose mielai kviečiame apsilankyti. Aktyvią kultūrinę integraciją skatina filiale veikiantis „Knygos mylėtojų“ klubas, kuriame: nariai mokomi skaityti įgarsintas elektronines knygas ir jas įsidėti į kompaktinių diskų grotuvą; knygos mylėtojai supažindinami su filialo silpnaregių narių išleistomis reginčiųjų raštu knygomis; filialo nariai organizuoja ir dalyvauja poezijos šventėse. Aktyvią kultūrinę integraciją skatina filiale veikiantis meno, bei muzikos mėgėjų kolektyvas – ansamblis „Šviesa“ (vadovė Marija Grybienė)

Kontaktiniai asmenys

Šarūnas Kriauzlys

Socialinis darbuotojas/Pirmininkas

Dovilė Branišauskienė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus