Užimtumo tarnyba, partneris

VšĮ LASS pietvakarių centras, LASS Prienų filialas

LASS Prienų rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, kuriame teikiamos paslaugos regos negalią turintiems asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

LASS Prienų rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, savo veiklos teritorijoje vykdantis jam pavestas LASS funkcijas. Mūsų tikslai: Telkti rajono teritorijoje gyvenančius akluosius ir silpnaregius bendrai veiklai ir tarpusavio pagalbai; Rūpintis socialinių paslaugų teikimu regėjimo negalios asmenims; Atstovauti savo nariams ir ginti jų teises; Padėti regėjimo negalią turintiems asmenims integruotis į visuomenę; Rūpintis aklųjų ir silpnaregių profesine bei socialine reabilitacija, jų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymu, formavimu ir palaikymu; Organizuoti aklųjų ir silpnaregių, jų šeimos narių kultūrinę veiklą, meninės saviraiškos ugdymą, sportą ir poilsį. Mūsų paslaugomis naudojasi Prienų rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. Filialo darbuotojai suteiks: tarpininkavimo, atstovavimo, transporto organizavimo paslaugas, rekomendacijas dėl socialinės reabilitacijos, socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių mokymus. Jūsų užimtumui LASS Prienų rajono filiale organizuojami kultūriniai renginiai, popietės ir susitikimai. Aklieji ir silpnaregiai bei jų šeimos nariai gali dalyvauti filiale veikiančio mišraus vokalinio ansamblio „Puriena“(vadovė Onutė Matusevičiūtė) veikloje. Mūsų filiale veikia knygos mylėtojų klubas „Gyvenimo spalvos“, kuriame renkasi įgarsintų knygų skaitytojai. Veikia sporto būrelis „Mintis“, kur renkasi norintys pažaisti šaškėmis ir šachmatais. Mėgstantiems keliauti siūlomos pažintinės išvykos po įdomias Lietuvos vietas.

Kontaktiniai asmenys

Irena Karsokaitė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus