VšĮ LASS pietvakarių centras, LASS Šakių rajono filialas logotipas

VšĮ LASS pietvakarių centras, LASS Šakių rajono filialas

VšĮ LASS pietvakarių centro LASS Šakių rajono filialas teikia socialines ir sociokultūrines paslaugas regėjimo negalią turintiems asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Kas mes esame? LASS Šakių rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Šakių rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais. Mūsų tikslai Rūpintis, kad būtų įgyvendintos tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos aklųjų ir silpnaregių teisės; telkti visuomenės pastangas sutrikusio regėjimo asmenų problemoms spręsti. Mūsų uždaviniai rūpintis socialinių paslaugų teikimu regėjimo negalios asmenims; atstovauti savo nariams ir ginti jų teises; padėti regėjimo neįgaliesiems integruotis į visuomenę; rūpintis aklųjų ir silpnaregių profesine ir socialine reabilitacija, jų savarankiško gyvenimo formavimu, ugdymu ir mokymu; organizuoti aklųjų ir silpnaregių kultūrinę veiklą, meninės saviraiškos ugdymą, sportą ir poilsį. Mūsų paslaugomis naudojasi Šakių rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 54 LASS narius, turinčius regėjimo negalią. Jei turite regėjimo problemų Filiale žmonėms su regėjimo negalia suteiksime: skaitovo paslaugas; palydovo paslaugas; orientacijos ir mobilumo mokymo paslaugas; mokymo naudotis kompensacine technika paslaugas; kasdienio gyvenimo įgūdžių mokymo paslaugas. Filiale teikiamos nemokamos socialinės paslaugos: informavimas; konsultavimas; šeimų narių konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; transporto organizavimas; sociokultūrinės paslaugos; materialinės paramos teikimas; dokumentų kopijavimo paslaugos; dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas); lankymo namuose paslaugos.

Kontaktiniai asmenys

Erika Stikliuvienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus