VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras logotipas

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Lazdijų savivaldybės gyventojams, sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims ir šeimoms.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) teikia šias socialines paslaugas Lazdijų rajono gyventojams:

 • organizuoja ir teikia bendrąsias socialines paslaugas;
 • organizuoja ir teikia stacionarias trumpalaikes ir ilgalaikes socialinės globos paslaugas Centro socialinės globos namuose;
 • organizuoja ir teikia socialinės priežiūros paslaugas gyventojų namuose (pagalba į namus);
 • organizuoja neįgaliųjų aprūpinimą techninėmis pagalbos priemonėmis;
 • organizuoja ir teikia transporto paslaugas;
 • organizuoja buities ir asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
 • organizuoja ir teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims Centre;
 • organizuoja ir teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims asmens namuose;
 • organizuoja ir teikia vaikų dienos socialinę priežiūrą;
 • organizuoja ir teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas;
 • teikia ir organizuoja apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą;
 • vykdo projektinę veiklą „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“;
 • teikia laikinojo atokvėpio paslaugą;
 •  asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimų atlikimo ir išvadų rengimo paslauga;
 • atvejo vadyba;
 • teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus