VšĮ Lazdijų švietimo centras logotipas

VšĮ Lazdijų švietimo centras

Kvalifikacijos tobulinimas, specialiosios, socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos organizavimas, verslo informacijos, konsultacijų ir kt.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ Lazdijų švietimo centras vykdo įvairias mokymo (-si) programas plačiai klausytojų auditorijai: įstaigų vadovams, pedagogams, valstybės tarnautojams, kultūros ir sporto darbuotojams, verslininkams ir visiems besimokantiems suaugusiems rajono gyventojams.

Centras siūlo apie 100 skirtingos tematikos kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų poreikius. Klausytojai gali lankyti vadybos, pedagogikos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, dokumentų vadybos, kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, verslo organizavimo ir kitų aktualių tematikų mokymus.

Centre teikiamos ir švietimo pagalbos specialistų (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas) paslaugos. Specialistai  teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, taip pat informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.

Kontaktiniai asmenys

Eglė Mačionienė

Direktorė

Judita Dzevyžienė

Socialinė pedagogė

Pranešti apie netikslumus