Lietuvos kurčiųjų draugija logotipas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) atstovauja ir gina asmenis su klausos negalia visoje Lietuvoje, rūpinasi jų socialinėmis garantijomis.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

LKD tikslas - ginti ir atstovauti kurčiųjų teises, rūpintis socialinėmis garantijomis, aplinkos prieinamumu, spręsti socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymo, užimtumo problemas, organizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, puoselėti kurčiųjų kultūrą, skatinti kurčiųjų gimtosios gestų kalbos vartojimą ir tobulinimą, teikti psichologinę pagalbą, vykdyti visuomenės informavimą.

Kontaktiniai asmenys

Gerda Valmaitė

Sekretorė

Kęstutis Vaišnora

Prezidentas

Pranešti apie netikslumus