Lietuvos neįgaliųjų draugija logotipas

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Lietuvos neįgaliujų draugija - viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, vienijanti 64 asocijuotus narius.

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Lietuvos neįgaliujų draugija (LND) - viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Šiuo metu vienijame daugiau kaip 24 tūkst. fiziškai neįgalių žmonių ir jų artimųjų. LND vykdo Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą. Pagrindinis organizacijos tikslas - atstovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatinti lygias galimybes, suteikti reikalingą informaciją. Jo siekiame kartu - atstovaujamų neįgaliųjų labui išvien dirba tiek LND centras, esantis Vilniuje, tiek LND asocijuotos narės visoje Lietuvoje. Pagrindiniai mūsų uždaviniai: • dalyvauti kuriant ir vykdant valstybinę neįgalių žmonių medicininės, profesinės reabilitacijos, socialinės integracijos programą, kitas programas, atsižvelgiant į LND narių poreikius, interesus, galimybes; • aktyviai bendradarbiauti su įvairiomis šalies valstybinėmis, savivaldybių, nevyriausybinėmis, privačiomis organizacijomis ir institucijomis bei tarptautinėmis neįgaliųjų organizacijomis, siekiant visiškos žmonių su negalia socialinės integracijos; • daryti teigiamą įtaką įstatymų ir strategijų priėmimui, dalyvauti kuriant politiką ir įgyvendinant priemones Lietuvos ir Europos Sąjungoje; • rengti seminarus, mokymus, konferencijas; • savo iniciatyva ar dalyvaujant darbo grupėse tirti, analizuoti ir spręsti aktualius neįgaliųjų socialinius klausimus; • vykdyti įvairius socialinius projektus, orientuotus į neįgaliųjų įdarbinimą atviroje darbo rinkoje, asocijuotų narių institucinį stiprinimą, taip pat vykdyti neįgaliųjų ir jų šeimos narių informavimą, konsultavimą, organizuoti teisinę pagalbą, vykdyti kitas kultūrines, sporto ir pan. iniciatyvas neįgaliesiems. Mūsų prioritetinės grupės - fizinių negalių turintieji, neįgalūs vaikai ir jaunuoliai, atokiau nuo savivaldybių centrų gyvenantys specialiųjų poreikių turintys žmonės, jų artimieji ir šeimos nariai. Norėdami tapti mūsų organizacijos nariu turėtumėte kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją.

Kontaktiniai asmenys

Ignas Mačiukas

Pirmininkas

Pranešti apie netikslumus