Lietuvos probacijos tarnyba Šiaulių regiono skyrius (Mažeikiuose) logotipas

Lietuvos probacijos tarnyba Šiaulių regiono skyrius (Mažeikiuose)

Tarnyba veikia teisingumo ministrui pavestoje baudžiamosios ir bausmių vykdymo politikos srityje

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Išsamus įmonės aprašymas

Tarnyba atlieka šias funkcijas: 1. Planuoja ir vykdo probuojamųjų priežiūrą; 2. Padeda laisvės atėmimo vietų įstaigai parengti nuteistuosius probacijai ir socialinio tyrimo išvadas dėl šių nuteistųjų; 3. Taiko atkuriamojo pobūdžio priemones, siekdama sutaikyti probuojamąjį ir nukentėjusįjį ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą;  4. Organizuoja ir vykdo probuojamųjų teisės pažeidimų prevenciją; 5. Telkia asociacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, savanorius darbui su probuojamaisiais ir koordinuoja jų veiklą šioje srityje; 6. Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, siekdama užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą. Tarnyba teikia nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą bei asmeninę paramą. Padeda integruotis į visuomenės gyvenimą.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus