Užimtumo tarnyba, partneris

Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius

Vykdo priimtus teismo sprendimus, kuriais paskirta probacija ir kitos baudžiamosios atsakomybės priemonės.

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vykdo teismo priimtus sprendimus, kuriais paskirta probacija ir kitos baudžiamosios atsakomybėspriemonės.

Kontaktiniai asmenys

Inga Smilginienė

vyriausioji specialistė

Pranešti apie netikslumus