Lietuvos Raudonasis Kryžius, Klaipėdos skyrius logotipas

Lietuvos Raudonasis Kryžius, Klaipėdos skyrius

Integracijos pagalba ir socialinės paslaugos trečiųjų šalių piliečiams, savanorių pagalba vienišiems senjorams ir šeimoms, pirmosios pagalbos mokymai.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija yra savanoriška, pelno nesiekianti organizacija, paremta humanitariniais principais. Ji yra Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus draugijų Federacijos narė. Įsteigta 1919 m. LRKD jau 91-rius metus vykdo humanitarinę misiją Lietuvoje, teikdama pagalbą socialiai pažeidžiamiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. Pagrindinė Raudonojo Kryžiaus misija – padėti nelaimės ištiktiems žmonėms šalyje ir už jos ribų bei remti socialiai pažeidžiamas žmonių grupes. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pagrindinis tikslas yra palengvinti žmogiškąsias kančias, saugoti gyvybę ir sveikatą, užtikrinti pagarbą žmogui nepriklausomai nuo jo tautybės, rasės, tikėjimo ar politinių pažiūrų. Įgyvendindama įvairias programas, ji siekia patenkinti pažeidžiamų asmenų socialinius ir aprūpinimo poreikius. Pagrindinės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos funkcijos yra - teikti socialinę ir humanitarinę pagalbą socialiai pažeidžiamiems asmenims; mokyti suteikti pirmąją pagalbą; teikti pagalbą stichinių nelaimių ir kitų kritiškų atvejų aukoms; ieškoti asmenų, dingusių per ginkluotus konfliktus ir kitus kritiškus atvejus; ginti ir atstovauti prieglobsčio prašytojų teises ir teikti jiems socialinę pagalbą; skleisti informaciją apie tarptautinę humanitarinę teisę ir pamatinius Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo principus; padėti Lietuvos valdžios organams įgyvendinti tarptautinę humanitarinę teisę Lietuvoje; telkti ir mokyti jaunus asmenis, kad jie galėtų dalyvauti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veikloje; užsiimti labdaringa veikla. Klaipėdos mieste organizacija vykdo įvairias programas, kurių tikslas – pagalba krizės paliestiems asmenims.Viena iš programų – „Šilti apsilankymai“. Šia programa siekiama sumažinti senjorų ar kitų asmenų vienatvės jausmą. Programos metu savanoriai lanko asmenis jų namuose. Taip pat organizacija vykdo slaugos namuose programą. Dar viena programa Klaipėdos mieste – pabėgėlių ir migrantų programa. Klaipėdoje veikia integracijos centras trečiųjų šalių piliečiams, kuriame teikiamos nemokamos konsultacijos ir mokymai asmenims, turintiems D vizą arba leidimą gyventi Lietuvoje. Organizacija nuolat ieško savanorių prasmingoms veikloms Klaipėdos mieste. Susipažinti su mūsų organizacijos vykdomais projektais galite užėję į internetinė svetainę https://redcross.lt/

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus