Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Rokiškio skyrius logotipas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Rokiškio skyrius

Valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Lietuvos Raudonasis Kryžius – valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas – apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. Vykdydama savo veiklą LRK vadovaujasi pagrindiniais Raudonojo Kryžiaus principais: humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo, universalumo.

Pagrindinės veiklos sritys: senyvų, vienišų žmonių priežiūra, mokymas teikti pirmąją pagalbą, pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei migrantams, negalią ar kitą pažeidžiamumo statusą turintiems žmonėms, t. y. humanitarinė pagalba pažeidžiamiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.

Mūsų pagrindinė tikslinė grupė yra krizės paliesti žmonės. Nemokamų paslaugų teikėjai yra savanoriai. Kita vertus, visi, ir ypač krizės paliesti žmonės, yra kviečiami prisijungti prie savanoriškos veiklos, tampant mūsų organizacijos savanoriais.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rokiškio skyriaus veiklos mieste:

1.Bendruomenės stiprinimo programa:

„Šiltų apsilankymų“ tikslas – emocinė ir kita individuali pagalba vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms (pandemijos laikotarpiu pristatome maistą, vaistus, kitus būtinuosius produktus). Psichosocialinės savijautos gerinimas globos įstaigos gyventojams. Nuolat lankantys senjorus savanoriai, stengiasi pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, įgalinti geriau pasirūpinti savimi, plėsti socialinius ryšius, ugdyti naujus įgūdžius, kurti saugesnę bendruomenę.

„Stiprios šeimos“ tikslas (nuo 2022 m. balandžio mėn.) – atliepti negalios paliestų šeimų interesus – padėti ir patiems negalią turintiems asmenims, ir jų artimiesiems.

2. Pirmosios pagalbos programos tikslas – paruošti savanorius, kurie gebėtų suteikti bei perduoti pirmosios pagalbos bazinius įgūdžius bei žinias bendruomenės nariams, atkreipiant jų dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių saugumą bendruomenės ir namų aplinkoje.

3. Jaunimo programa (nuo 2022 m. rugsėjo mėn.) – skirta14–29 metų asmenims, siekiant ugdyti lyderius, socialiai pilietišką bei atsakingą jaunų žmonių kartą, kuriai ne tik rūpi globalios problemos, bet ir galimybės jas spręsti.

4. Papildomos veiklos skyriuje:

  • Savanoriai organizuoja užimtumo veiklas vienišiems negalią turintiems žmonėms;
  • Savanoriai veikia socialinės globos įstaigose – laisvalaikio praleidimas, pagalba judėjimo negalią turintiems asmenims.

 

Kontaktiniai asmenys

Jurgita Erslovienė

Rokiškio skyriaus vadovė

Pranešti apie netikslumus