Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Visagino skyrius logotipas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Visagino skyrius

Valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

"Lietuvos Raudonasis Kryžius – valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. Organizacija siekia užkirsti kelią žmonių kančioms ar jas palengvinti. Pagrindinės veiklos sritys: senyvų, vienišų žmonių priežiūra ir slauga, mokymas teikti pirmąją pagalbą, pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei pagalba pažeidžiamiausiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. 

Projektinė veikla: 
1) „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Pagrindinė projekto idėja – ne tik socialinės rizikos šeima, o kiekviena šeima gali gauti jai reikiama pagalbą. 
2) „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“, kurio tikslas padėti asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis. Projekto tikslas – prisidėti prie integruotos priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų prevencijos, gydymo ir integracijos sistemos sukūrimo Lietuvoje ir užtikrinti švirkščiamųjų narkotikų vartotojams žemo slenksčio paslaugų prieinamumą Visagino savivaldybėje. 3) Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis programa nepasiturintiems asmenims. 
4) Mokymo kursai – sveikatos žinių mokymai krizes patyrusiems, smurtautojams, priklausomybes turintiems ir pan. " 
 

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus