Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyrius logotipas

Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyrius

LSB Alytaus skyrius yra savanoriška, savarankiška labdaros visuomeninė organizacija, jungianti savo gretose LR piliečius ir juridinius asmenis.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyrius yra savanoriška, savarankiška labdaros visuomeninė organizacija, jungianti savo gretose Lietuvos Respublikos piliečius ir juridinius asmenis, nepriklausomai nuo jų profesijos, partiškumo ar religinių įsitikinimų. Bendrijos tikslas yra rūpintis nelaimės ištiktais, nepasiturinčiais žmonėmis, globoti senelius, neįgalius asmenis, specialias mokyklas, teikti pirmąją pagalbą įvykio vietoje. Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriuje: Organizuojame jaunimo užimtumą, savanorystę, vykdome visuomenei naudingos veiklos ugdymą; Bendradarbiaujame visose rūpybos srityse su kitomis draugijomis ir teikiame globą tiems žmonėms, kuriems ji būtina; Šelpiame ir globojame ligonines, slaugos namus, senelių prieglaudas ir jų bendrabučius, spec. vaikų darželius, pensionatus ir t.t. Remiame neįgaliųjų integraciją; Teikiame socialines paslaugas socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms; teikiame fizinę, materialią ir švietėjišką pagalbą nelaimės ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms; Bendradarbiaujame su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybėmis, politinėmis partijomis, remiančiomis samariečių veiklą, tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, labdaros ir paramos fondais, kitomis institucijomis, turinčiomis tokius pačius tikslus ir siekius.

Kontaktiniai asmenys

Virginija Montvilaitė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus