Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius logotipas

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius

Labdaros-paramos visuomeninė organizacija, veikianti socialinėje srityje.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Labdaros-paramos visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, vaikų dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas. Dalyvauja žmonių atskirties, skurdo mažinimo programoje, skurstantiems teikia pagalbą rūbais, namų apyvokos reikmenimis, nuomoja slaugos inventorių, organizuoja maitinimą labdaros virtuvėje.

Kontaktiniai asmenys

Saulius Mockus

Pirmininkas

Gita Vaškelytė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus