Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius logotipas

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

Savanoriška, nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kuri padeda Pakruojo rajono bei miesto žmonėms, patiriantiems socialinę atskirtį.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius vykdo socialinę veiklą, socialinius projektus su Pakruojo rajono bei miesto žmonėmis, patiriančiais socialinę atskirtį, dirba su jaunimu, turinčiu mažiau galimybių, padeda jiems integruotis į šių dienų visuomenę. Taip pat yra akredituota organizacija vaikų dienos socialinėms paslaugoms tekti. Organizacija bendradarbiauja ne tik vietiniu bet ir nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu su panašią veiklą vykdančiomis institucijomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis, viešosiomis įstaigomis, labdaros paramos fondais. Pagrindinė ir varomoji organizacijos jėga – tai savanoriai, kurie dirba organizacijoje aukodami savo laiką, žinias ir gebėjimus.

Kontaktiniai asmenys

Dovilė Pašakinskienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus