Užimtumo tarnyba, partneris

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

Dirbama 3 kryptimis: vaikų dienos centrų veikla, labdaros valgykla ir paramos punktas Jurbarko mieste, socialinių grupių integracija.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Išsamus įmonės aprašymas

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija - tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės, socialinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas, jungianti Lietuvos piliečius, nepriklausomai nuo jų profesijos, partiškumo ar religinių įsitikinimų. Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos pagrindinis tikslas - rūpintis nelaimės ištiktais žmonėmis. 

Uždaviniai: 
- Globoti senelius, invalidus; 
- Remti specialias mokyklas; 
- Apmokyti teikti pirmąją pagalbą; 
- Teikti pirmąją pagalbą įvykio vietoje; 
- Dirbti socialinės rizikos šeimose; 
- Steigti Vaikų dienos centrus; 
- Steigti Labdaros valgyklas; 
- Teikti paslaugas labiausiai pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. 

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija yra Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) asocijuota narė. 
 

Kontaktiniai asmenys

Kristina Vančienė

Bendrijos pirmininkė

Ieva Pažereckienė

Veiklų koordinatorė

Pranešti apie netikslumus