Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA logotipas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

Bendrija PAGAVA padeda šeimoms auginti kurčius ir neprigirdinčius vaikus, kad jie užaugtų savarankiški ir pilnaverčiai visuomenės nariai.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Bendrija PAGAVA yra visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, vykdanti veiklą visoje Lietuvoje. Asociacija vienija šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus, kurie naudojasi/nesinaudoja klausos aparatais, kochleariniais implantais, bendrauja gestų arba sakytine kalba. Pagrindiniai bendrijos PAGAVA tikslai: - burti šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus; - teikti šeimoms pagalbą, padrąsinimą ir informaciją apie kurtumą; - rūpintis, kad šeimos, auginančios kurčią vaiką, gautų visapusę pagalbą ir informaciją kuo arčiau gyvenamosios vietos; - teikti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas; - bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis institucijomis sprendžiant kurčių vaikų problemas: diagnostikos, gydymo, protezavimo, ugdymo, mokymo, integravimo, poilsio, profesinio lavinimo.

Kontaktiniai asmenys

Rima Sitavičienė

Bendrijos pirmininkė

Pranešti apie netikslumus