LPF Gyvenimo vartai logotipas

LPF Gyvenimo vartai

Pagalba socialinių sunkumų turintiems žmonėms, jų integracija į darbo rinką. Priklausomybių prevencija. Socialinis verslas "Jūsų ūkvedys".

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ įsteigtas 2004 m kovo 2 d. Jo įkūrėjas Giedrius Žukas savo gyvenime praėjo nelengvą priklausomo asmens kelią, bet su Dievo ir jam atsidavusių žmonių pagalba rado kelią į blaivumą. Atgavęs pilnavertį gyvenimą jis pajuto pašaukimą padėti tiems, kurie šiandien vis dar gyvena priklausomybių liūne. Kaip juokauja Giedrius: „Padėdamas kitiems, sau padedi geriausiai“. Žengti drąsų žingsnį ir įkurti fondą Giedrių paskatino tuo metu Lietuvoje aktyviai veikusi Švedijoje įsikūrusi organizacija KRIS (angl. Criminals Return into Society, liet. Kalinių grąžinimas į visuomenę). Jos atstovų Peter Soderlund ir Jan Tonny Hansen palaikymas buvo viena iš lemiamų fondo įkūrimo aplinkybių. Fondo įkurtuvių proga ši organizacija ne tik teikė moralinį palaikymą, bet ir padovanojo porą spintų, stalą, kompiuterį, spausdintuvą. Jau pirmais įsikūrimo metais Giedrius ėmėsi rengti projektus ir ieškoti finansavimo fondo tikslams siekti. 2004 m. buvo gautas finansavimas pirmam projektui „Pagalba nusikaltėliams grįžti į visuomenę“. Simboliška, bet projekto pavadinimas sutapo su aktyviai fondo įkūrimą rėmusios KRIS organizacijos pavadinimu. Paramą projektui įgyvendinti skyrė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tais pačiais 2004 m. metais buvo įkurtas priklausomybės ligų reabilitacijos Dienos centras Kaune (Kapsų g. 11). Dienos centro vieta – tai buvusi „landynė“, kurioje prieš daug metų vos ne galutinai sugriuvo Giedriaus gyvenimas. Dabar ši vieta atgimusi naujam gyvenimui tampa daugeliui priklausomų asmenų atspirties tašku ir jų prisikėlimo pradžios stotele. Bėgant metams Giedrius vis labiau įsisavino projektų rengimo meną ir fondo veikla vis labiau plėtėsi. 2010 m. buvo įkurta priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė Rokiškių III kaime, Kruonio sen., Kaišiadorių rajone. Tokiu būdu priklausomiems asmenims buvo pradėta teikti kompleksinė pagalba. Paslaugų spektrą papildė pagalba įgyjant specialybę ir siekiant įsidarbinimo. Buvo vykdomi keli stambūs projektai, finansuojami Europos Sąjungos lėšomis. Per tuos metus daug pastangų taip pat buvo įdėta į prevencinės veiklos organizavimą. Lietuvoje buvo pritaikyta ir įdiegta iš Švedijos parsivežta prevencinė programa „Kai jūra iki kelių“. Prevencinė veikla ėmė apimti ne tik įprastas priklausomybes (alkoholis, narkotikai), bet mažiau paplitusias (darbas, internetas). Pradėjus vykdyti tokią plataus mąsto veiklą fondas neišvengiamai susidūrė su finansavimo stokos problema. Iš projektų gaunamos lėšos yra trumpalaikės, tarp jų susidaro tarpai ir tai trukdo išlaikyti pastovią darbuotojų komandą. Buvo nuspręsta, kad fondas turi imtis pats užsidirbti pinigų savo veiklai finansuoti. 2013 m. buvo gauta parama sukurti fondo socialinį verslą – malkų gamybą. Buvo įsigyta reikiama technika. Projektas sėkmingai veikė 5 metus. Bėgant laikui fondo veikla plėtėsi, išsigrynino ir šiuo metu apima šias veiklos sritis: Priklausomybių prevencija Priklausomybės ligų „Dienos centras“ Sveikstančių asmenų integracija į darbo rinką Socialinio verslo vystymas („Jūsų ūkvedys“, „Auksinės rankos“) „Maisto banko“ programa Socialinėje atskirtyje esančių asmenų integracija į darbo rinką

Kontaktiniai asmenys

Giedrius Žukas

direktorius

Pranešti apie netikslumus