M. Valančiaus viešoji biblioteka logotipas

M. Valančiaus viešoji biblioteka

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, kurioje įrengta ir jaunimo edukacijos erdvė.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

MISIJA
Užtikrinti vietos bendruomenės poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, žinių ir kultūros išteklių bei sudaryti galimybes naudoti informaciją socialinei, kultūrinei ir ekonominei Kretingos rajono pažangai.
 

VIZIJA
Pažangi informacijos, kultūros ir socialinio dialogo skatinimo įstaiga, savo kryptinga veikla prisidedanti prie žinių visuomenės kūrimo, Kretingos rajono augimo ir kaitos.
 

VERTYBĖS
• atvirumas;
• universalumas;
• bendruomeniškumas;
• lankstumas;
• kokybė;
• kūrybiškumas;
• novatoriškumas;
• profesionalumas.
 

STRATEGINIAI TIKSLAI
Didinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą, įvairovę ir kokybę. Ugdyti skaitančias ir kūrybiškas asmenybes. Prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant informacinį ir kompiuterinį raštingumą, nuolatinį mokymąsi. Gerinti Bibliotekos įvaizdį, pasitelkiant aukštą Bibliotekos organizacinę kultūrą, darbuotojų profesionalumą.
 

Jaunimo edukacijos erdvė – atvira erdvė jaunimui bibliotekoje „Savas kampas“.
Darbo kryptys:
• planuoti, organizuoti edukacinę veiklą;
• organizuoti Kretingos rajono jaunimo kūrybinę veiklą;
• koordinuoti veiklą atviroje erdvėje jaunimui „Savas kampas“;
• dalyvauti vykdomuose projektuose, seminaruose, mokymuose;
• konsultuoti lankytojus, rengti informacinių gebėjimų ugdymo pamokas;
• bendradarbiauti su Kretingos rajono švietimo, kultūros ir visuomeninėmis įstaigomis;
• rūpintis centro teikiamų paslaugų reklama ir pozityvaus įvaizdžio kūrimu visuomenėje.
 

Kontaktiniai asmenys

Mindaugas Orlovas

Vyresn. bibliotekininkas darbui su jaunimu

Birutė Karčauskienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus