Užimtumo tarnyba, partneris

Marijampolės apskrities moters veiklos centras

Pelno nesiekiančios organizacijos tikslas - gerinti moterų gyvenimo kokybę.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Organizacija nuo 2011 metų atlieka Specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas Marijampolės apskrityje, vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą smurto, skurdo mažinimo, lyčių lygybės gerinimo klausimais. Organizuoja akcijas, seminarus, konferencijas, susitikimus su bendruomenėmis, rašo projektus, kelia kvalifikacijas dalyvaujant mokymuose, seminaruose bei konferencijose. Dalyvauja įtakojant įstatymus gerinančius moterų ir jos šeimos  kokybės gerinimo klausimais, moterų verslumo bei dalyvavimo sprendimo priėmimuose, Lietuvoje.

Pranešti apie netikslumus