Marijampolės savivaldybės administracija logotipas

Marijampolės savivaldybės administracija

Misija – užtikrinti Marijampolės savivaldybės gyventojams jaukesnį, saugesnį bei geresnį gyvenimą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Marijampolės savivaldybės administracija yra savivaldybės viešojo administravimo įstaiga, kuri: 1. Administruoja socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems, socialinę riziką patiriantiems asmenims (šeimoms, vaikams) bei piniginę socialinę paramą nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims. 2. Administruoja mokinių nemokamą maitinimą savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose valstybinėse mokyklose ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančius savivaldybės teritorijoje aprūpinimą mokinio reikmėmis. 3. Rengia dokumentus ir vykdo piniginės paramos teikimą asmenims, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. įvykdytos agresijos, žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių šeimoms; asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms, taip pat asmenims patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės padarinius asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir jų šeimoms. 4. Rengia ir išduoda pažymas valstybinei mokesčių inspekcijai, teismui, mokykloms, antstoliams, kitoms savivaldybėms, įstaigoms bei organizacijoms apie gautas savivaldybės gyventojų socialines išmokas. 5. Konsultuoja savivaldybės gyventojus išmokų, kompensacijų, socialinių paslaugų gavimo klausimais. 6. Sudaro sąlygas savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę. 7. Skelbia informaciją visuomenei apie teikiamą piniginę paramą ir apie galimybes gauti socialines paslaugas. 8. Teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apibendrintus duomenis apie savivaldybėje teikiamą piniginę paramą ir organizuojamas socialines paslaugas. 9. Inicijuoja asmens pripažinimą neveiksniu/ribotai veiksniu arba neveiksniu/ribotai veiksniu pripažinto asmens būklės peržiūrėjimą. 10. Teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą bei padeda surašyti (surašo) prašymus ir kitus dokumentus valstybės garantuojamai antrinei teisinei pagalbai gauti.

Kontaktiniai asmenys

Bendra kontaktinė informacija

Piniginė parama

Bendra kontaktinė informacija

Socialinės paslaugos

Bendra kontaktinė informacija

Teisinė pagalba

Pranešti apie netikslumus