Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skatina sveiką gyvenseną, atlieka sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomos veiklos/programos: 1. Ankstyvosios intervencijos programa, skirta nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams. 2. Priklausomybės konsultavimo paslaugos rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims. 3. Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo programa, skirta įmonių/įstaigų darbuotojams. 4. Psichikos sveikatos programa, skirta mokyklos bendruomenių komandoms. 5. Bazinių savižudybių prevencijos mokymų programa (grupiniai mokymai). 6. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas (individualios ir grupinės psichologo konsultacijos). 7. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas (teoriniai ir praktiniai grupiniai mokymai; individualios sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencijos konsultacijos). 8. Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo programa (teoriniai ir praktiniai grupiniai mokymai). 9. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo ir šių ligų prevencijos programa. Programa taikoma suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika. 10. Burnos higienos užsiėmimų organizavimas suaugusiems ir vaikams. 11. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse ir mokyklose (pirmosios pagalbos įgūdžių mokymai). 12. Programa "Neįtikėtini metai". Skirta – tėvams ir globėjams, auginantiems 3-6 metų vaikus, turinčius elgesio sunkumų.

Kontaktiniai asmenys

Daiva Krampienė

Administratorė

Pranešti apie netikslumus