Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras "Židinys" logotipas

Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras "Židinys"

Socialinės dirbtuvės - darbingo amžiaus smenų, kuriems nustatyta 20 - 55 procentų psichosocialinė ar intelekto negalia integracija į darbo rinką.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras "Židinys" - organizacija, kuri pagal 2020 m. birželio 1 dieną, projektą "Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra"vyjdo ,Socialinių dirbtuvių paslaugą neįgaliesiems. Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką projekto reikšmė ir ypatingai svarbus momentas – asmenų, turinčių intelekto ir psichosocialinę negalią darbinių įgūdžių ir gebėjimų ugdymas. Paslauga nukreipta į iš dalies savarankiškus, darbingo amžiaus asmenis nuo 18 metų amžiaus, kuriems nustatytas nuo 20 iki 55 proc. darbingumo lygis. Negalia nustatyta dėl intelekto arba psichikos sutrikimų. Paslauga nukreipta į asmenis kurie nori ir gali atlikti atitinkamas realias darbo užduotis. Dirbtuvėse vykdomas užimtumas, darbinių gebėjimų formavimas. Atsižvelgiant į asmenų individualius gebėjimus, atkuriami prarasti bendrieji (socialiniai, bendravimo ir kt.) ir specialieji darbiniai gebėjimai, įgyjami ir lavinami nauji. Siekiame to, kad žodis „integracija“ taptų veiksmu neįgaliesiems. Organizacijos vizija : neįgalus asmuo - lobis, kuris geba kurti.

Kontaktiniai asmenys

Lina Bijūnaitienė

Rinkodaros vadybininkė

Pranešti apie netikslumus