Marijampolės socialinės pagalbos centras logotipas

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Marijampolės socialinės pagalbos centras vykdo neįgaliųjų integraciją į visuomenę, užtikrina palankias sąlygas bendravimui bei įvairių formų reabilitacijai, teikia psichosocialinę pagalbą, dienos socialinės globos asmens namuose ir institucijoje, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos institucijoje, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose, pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo asmens namuose ir institucijoje, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, specialaus transporto bei kitas bendrąsias paslaugas, intensyvią krizių įveikimo pagalbą ir apgyvendinimą krizių centruose, pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims, efektyviai vykdyti pavestas funkcijas, programas, dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose.

Kontaktiniai asmenys

Vilma Ratkevičienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus