Užimtumo tarnyba, partneris

Merkinės globos namai

Merkinės globos namuose teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės (ir laikino atokvėpio), dienos socialinės globos ir bendrosios socialinės paslaugos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Įstaigos veikla orientuota užtikrinti žmogaus orumą atitinkančią socialinę pagalbą, suderintą su asmens nuolatine priežiūra (pagalba), slauga ir sveikatos priežiūra, aprūpinant specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su šeima ir visuomene, užtikrinti įvairiapusių poreikių ir geriausio intereso tenkinimą asmenims, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgijo arba prarado gebėjimus ir galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvavimu visuomenės gyvenime, atsižvelgiant į jų individualias savybes bei ypatumus. Teikdami socialines paslaugas, siekiame elgtis atsakingai, būti pilnaverte ir harmoninga visuomenės ir bendruomenės dalimi, stengiamės kurti artimą namams aplinką, tvariai naudoti įstaigos resursus ir gamtos išteklius.

Kontaktiniai asmenys

Rasa Žukauskienė

Direktorė

Rūta Žvaliauskaitė

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus