Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai logotipas

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai yra Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga teikianti laikinai ir nuolat globojamų/rūpinamų vaikų apgyvendinimo paslaugas, globos centro paslaugas, krizių centro paslaugas, trumpalaikės vaikų iki šešerių metų priežiūros paslaugas ir vaikų dienos centro paslaugas.

Kontaktiniai asmenys

Janina Siminkevičienė

Socialinė darbuotoja

Edita Ratkevičienė

Socialinė darbuotoja

Laimutė Leigienė

Socialinė darbuotoja/globos koordinatorė

Pranešti apie netikslumus