VšĮ "Motinos Teresės šeimų namai" logotipas

VšĮ "Motinos Teresės šeimų namai"

VšĮ "Motinos Teresės šeimų namai" - "Globokime vaikus padėdami šeimai".

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

1.      Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos motinai/tėvui su vaiku (-ais), besilaukiančiai mamai, teikiamos socialinės priežiūros laikino apgyvendinimo paslaugos.

2.      Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, teikiamos dienos užimtumo ir darbinis ugdymas, įvairią negalią turintiems asmenims.

3.      Socialinės dirbtuvės - tikslas didinti neįgaliųjų su proto ir psichikos negalią darbinėje veikloje savarankiškumą, sudarant sąlygas darbiniam užimtumui, atliekant prasmingas veiklas nukreiptas į konkrečios prekės gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą, padedant integruotis į darbo rinką. Paslaugos teikiamos intelekto ir psichikos negalią turintiems asmenims.

4.      Vaikų dienos centras „Aš ir draugai“ priežiūros paslaugos teikiamos nuo 0 – 7 metų vaikams ir užimtumo paslaugos nuo 7 – 18 metų moksleiviams.

5.      „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ – tikslas stiprinti mamos ir vaiko ryšį gerinant visuomenės ateitį bei mažinant atskirtį vaikų nuo tėvų. Vykdome šeimų stiprinimo, skurdo, smurto mažinimo prevenciją, kultūrinę veiklą. Teikiame pagalbą maistu, drabužiais, avalyne.

6.      Alternatyvių investicijų detektorius (AID) - plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir bendruomenėje. Patiriančius socialinę atskirtį, ilgalaikius bedarbius ar dar nedirbusius asmenis, norinčius permainų, kviečiame dalyvauti projekte ir žengti žingsnius link savarankiškumo ir stabilumo. 

Globojame tuos, kuriems pagalbos šiuo metu reikia labiausiai

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ buvo įsteigti 2012 m. Mes globojame tuos, kuriems pagalbos šiuo metu reikia labiausiai – pavienius asmenis bei šeimas, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, turi negalią, gauna mažas pajamas, teikiama pagalba šeimai.

Mūsų tikslai:

1. Suteikti kokybišką kompleksinę pagalbą šeimoms, vaikams ir jaunuoliams, patiriantiems sunkumų;
2. Vykdyti krizinių situacijų prevenciją, siekiant išmokyti Šeimų namų bendruomenės narius išspręsti problemas prieš kylant krizėms;
3. Propaguoti šeimos, bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes.

 

Kontaktiniai asmenys

Regina Zabielienė

Direktorė

Socialiniai darbuotojai/socialinių darbuotojų padėjėjai

Vaikų dienos centras „Aš ir draugai“

Socialinės dirbtuvės: Socialiniai darbuotojai

Rinkodaros vadybininkė

Pranešti apie netikslumus