Užimtumo tarnyba, partneris

N. Kirsnos k. bendruomenės komitetas

N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas vykdo projektą "Bendruomeninio verslo sukūrimas", vykdo išvežamojo maitinimo paslaugas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Įmonės veiklos sritys

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas (arba Komitetas) yra visuomeninė organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti bendruomenės narių socialinį ir visuomeninį aktyvumą, mažinti socialinę atskirtį, padėti jiems integruotis į šalies ekonominį gyvenimą. Komitetas šiuo tikslu organizuoja susirinkimus, nagrinėja veiklos teritorijoje esamas problemas, palaiko ryšius su kitomis organizacijomis, bendradarbiauja su seniūnija, kultūros, švietimo įstaigomis organizuojant bendruomenės kultūrinius renginius, teikia siūlymus valdžios institucijoms dėl seniūnijos vystymo perspektyvų. N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas susiduria su aktualiomis problemomis kaip ir visa Lietuva, vis sparčiau auganti bedarbystė kaime kelia rimtų socialinių, ekonominių problemų, kurios skatina telktis kaimo bendruomenių visuomenininkus ir ieškoti sprendimo būdų. Gerinti bendruomenės kultūrinio gyvenimo sąlygas ir spręsti užimtumo problemas yra vienas iš svarbių veiksnių prisidedančių prie gyvenimo kokybės gerinimo, atitinkančių N. Kirsnos kaimo bendruomenės ilgalaikius tikslus.

Kontaktiniai asmenys

Neringa Apolskienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus