VšĮ Neformalaus ugdymo namai logotipas

VšĮ Neformalaus ugdymo namai

Jaunus žmones telkianti organizacija, kuri vykdo įvairaus pobūdžio neformalaus ugdymo projektus.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Išsamus įmonės aprašymas

"Įgūdžių laboratorija – pirmoji Lietuvoje alternatyvi mokykla jaunų žmonių bendruomenei, kurios tikslas - įgalinti jauną žmogų asmeniniam pokyčiui siekiant stiprinti socialinius ir darbinius įgūdžius.
Dirbant su jaunais žmonėmis daug dėmesio skiriame pameistrystės mokymo metodui. Todėl stovyklos metu jaunuoliai mėnesį laiko kartu su meistrų pagalba stiprina savo darbinius įgūdžius mokindamiesi pasirinkto amato. Kiekvienas jaunuolis stovyklos metu gauna tiek teorinių, tiek praktinių žinių, kurias pritaiko kurdamas savo asmeninį projektą. Siekiant atsižvelgti į kiekvieno jauno žmogaus poreikius ir mokymosi galimybes ugdymas vyksta mažose grupelėse po 5 žmones. Šios alternatyvios mokyklos programa tai pat apima jaunų žmonių bendruomenės kūrimą. Stovyklos metu daug dėmesio yra skiriama jauno žmogaus santykio su kitais kūrimui. Mėnesį laiko 10 jaunų žmonių gyvena viename name, kur patys nustato bendro gyvenimo taisykles, skirstosi buities darbus bei kartu organizuoja savo laisvalaikį. Su grupe ir su kiekvienu programos dalyviu individuliai Įgūdžių laboratorijoje dirba jaunimo darbuotojai, užimtumo specialistai ir psichologai. 
Stovyklos metu grupės vadovai užtikrina sklandų 10 jaunuolių grupės gyvenimą ir mokymosi procesą, organizuoja dienos refleksijas, reaguoja ir padeda spręsti konfliktines situacijas, atliepia jaunuolių poreikius, užtikrina darbotvarkės plano laikymąsi, kitų dalyvių saugumą, ugdo dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, stiprina komandinį darbą, skatina jaunuolio iniciatyvumą ir savarankiškumą, organizuoja laisvalaikį. Projekto metu daug dėmesio yra skiriama individualiam darbui su jaunu žmogumi. 
Su specialisto pagalba yra sudaromas individualus planas mokymosi kokybei gerinti. Siekiant, kad augimo procesas būtų kokybiškas, yra labai svarbu jaunam žmogui suteikti palydėjimą ir palaikymą. Todėl atsižvelgus į poreikius ir galimybes individualaus plano metu yra sudaroma galimybė jaunam žmogui ir po stovyklos gauti reikiama pagalbą, kad mokymosi procesas nenutrūktų. Įgūdžių laboratorija yra ypatinga tuo, kad suteikia jaunam žmogų unikalią mėnesio trukmės patirtį, kurios metu jaunas žmogus turi galimybę pakeisti savo įprastą socialinę aplinką ir atsidurti saugioje erdvėje, kurioje specialistų komandą padeda atskleisti jaunuolio stiprybes ir kryptingai jas ugdyti. Mums svarbi yra aplinka, kurioje jaunas žmogus jaustųsi saugus ir priimtas, todėl tiek emocinė, tiek fizinė aplinka yra kuriama vadovaujantis šiomis vertybėmis. Stovyklos vyksta šešis kartus per metus Antalieptės miestelyje įsikūrusiame Inovatorių slėnyje, istorijos, išskirtinės gamtos ir kūrybos apsuptyje. " 
 

Kontaktiniai asmenys

Agnė Prokopaitė

Projekto koordinatorė

Pranešti apie netikslumus