Neįgaliųjų žmonių centras logotipas

Neįgaliųjų žmonių centras

Savarankiška visuomeninė organizacija, teikianti paslaugas Panevėžio miesto ir rajono neįgaliesiems.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

„Neįgaliųjų žmonių centras“ (toliau – NŽC) buvo įkurtas ir veiklą pradėjo vykdyti 1997 m. Tai – savarankiška visuomeninė organizacija, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. NŽC ne tik Panevėžio mieste, bet ir Lietuvoje vieni pirmųjų NVO, sukūrusių neformalaus ugdymo ir darbinio užimtumo mini mokyklos modelį ir struktūrą, apjungusią Panevėžio miesto ir rajono neįgaliuosius.

NŽC suvienijo neįgaliuosius į darnų sambūrį: motyvuotus, žingeidžius, siekiančius savarankiškumo, profesinio išsilavinimo, darbščius, kūrybingus, turinčius išskirtinių meninių bei dailiųjų amatų meistriškumo sugebėjimų. NŽC Įnešė nemažą indėlį socialinės reabilitacijos ir integracijos partnerystės projektų (vietinių, Respublikinių ir ES) įgyvendinime, plėtojant Neįgaliųjų NVO sektorius ugdymo ir užimtumo srityse.

NŽC vykdo Socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugų neįgaliesiems projektą „Socialinių įgūdžių stiprinimas ir amatų verslumo kraitė“ ir teikia numatytas paslaugas. 

Paslaugos:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumas: 
- Meno terapija (ugdanti ir lavinanti savasties gebėjimus). 
- Pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius (amatinio verslumo mokymai, motyvavimas į darbo rinką, įsigyti, kvalifikaciją, išsilavinimą).
2. Individuali pagalba neįgaliajam: pavėžėjimas, palydėjimas, įrangos, priemonių atvežimas ir kt. paslaugos (pagal NŽC narių poreikius ir organizacijos galimybes).
3. Psichologinė savanoriška pagalba neįgaliesiems ir jų šeimos nariams. 
 

Kitos savanoriškai teikiamos paslaugos:
- Edukacinė sociokultūrinė, parodinė veikla.
- Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos.
- Poreikių  įvertinimas  spec. techninėms, slaugos, buities priemonėms.  
- Savanorių motyvavimas socialinės pagalbos veiklai.
 

Kontaktiniai asmenys

Stanislava Balčiūnienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus