Nuoširdus rūpestis logotipas

Nuoširdus rūpestis

Teikiame pagalbos į namus ir socialinės globos asmens namuose paslaugas: senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ rūpinasi vienišais ir pagalbos stokojančiais senjorais, taip pat asmenimis su negalia didžiojoje Lietuvos dalyje: Klaipėdos, Kauno, Alytaus, Marijampolės, Šiaulių regionuose. Dedame visas pastangas, kad reikalingos paslaugos namuose pasiektų net ir asmenis, gyvenančius atokiausiose vietose. Mūsų darbuotojų aukštą kompetenciją bei profesionalų empatišką požiūrį į paslaugų gavėjus patvirtina nuolat augantis senjorų ir asmenų su negalia, kurie pasirenka mūsų įstaigą, skaičius. VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ dirbantys socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai/individualios priežiūros personalas - žmonės, kurie nuolatos tiesiogiai bendrauja su senjorais. Mes rūpinamės nuolatiniu darbuotojų tobulėjimu ir kvalifikacija, didžiuojamės kartu dirbančių žmonių aukštu vertybiniu bei moraliniu pagrindu. Pagalbos į namus paslaugas suprantame ne tik kaip kasdieninių asmens poreikių patenkinimą, pagalbą buityje, laiko leidimą drauge, tačiau rūpinamės ir paslaugų gavėjų savirealizacijos galimybėmis, organizuodami edukacines ir užimtumo programas bei kartu švęsdami šventes.

Kontaktiniai asmenys

Džastina Žakevičiūtė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus