Socialinės integracijos dirbtuvės logotipas

Socialinės integracijos dirbtuvės

Mes siekiame visapusiškai palaikyti ir ugdyti žinių trokštančius asmenis.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Socialinės integracijos dirbtuvės – nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas ugdyti, šviesti ir edukuoti visuomenę. Mes siekiame visapusiškai palaikyti ir ugdyti žinių trokštančius asmenis, suteikti jiems galimybę įgauti naujų įgūdžių, tobulinti ir augti, padėti integruotis į atitinkamas visuomenės sritis bei suteikti visokeriopą naudą tiek visuomenei, tiek valstybei. Mūsų veikla orientuota į valstybinius, europinius ir tarpvyriausybinius projektus, jų vykdymą bei tinkamą įgyvendinimą, užtikrinant visuomenės poreikių patenkinimą kultūriniame, emociniame, profesiniame, edukaciniame, integracijos bei švietimo lygmenyse.

Kontaktiniai asmenys

Viktorija

Kontaktinis asmuo

Pranešti apie netikslumus