Obelių socialinių paslaugų namai logotipas

Obelių socialinių paslaugų namai

Biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis teikti socialinės paslaugas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Obelių socialinių paslaugų namai teikia ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą (rūpybą) be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams. Užtikrina globojamam (rūpinamam) ir laikinai bendruomeniniuose vaikų namuose apgyvendintam vaikui (toliau – vaikui) globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudaro kitas jam tinkamas sąlygas ir palaiko aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti, bei parengia jį savarankiškam gyvenimui. Teikiama socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusiems asmenims, šeimoms. Teikiama dienos trumpalaikės priežiūros paslauga vaikams, įskaitant ir neįgalius vaikus. Vykdoma Globos centro, kuris organizuoja budinčių globotojų, globėjų, įtėvių paiešką, veikla. Centras konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globėjais, vertina budinčių globotojų, globėjų pasirengimą, globoti (rūpintis) prižiūrėti vaikus, įvaikius pagal GIMK programą ir teikia išvadas dėl tinkamumo.

Kontaktiniai asmenys

Elona Adomavičienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus