Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija logotipas

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija

Pagrindinis draugijos tikslas – atstovauti ir ginti draugijos narių pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatinti lygias galimybes.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija gyvuoja 22 metus. Draugijos nariai rengia vakarones, parodas, iškylas. Vyksta į sporto varžybas, dalyvauja meno kolektyvų ir kituose renginiuose. Kiekvienais metais poilsiauja Šventojoje. Draugijoje galima praleisti laiką bendraujant su draugijos nariais.

Draugijos teikiamos paslaugos:

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:

  • neįgaliųjų savarankiškumo kasdieninėje veikloje (savitvarka, asmens higiena) lavinimas;
  • pažintinių funkcijų formavimas;
  • meninių gebėjimų lavinimas;
  • užimtumas amatų veiklose, kuriuose mokomasi įvairaus amato (siuvimo, rankdarbių, lipdymo, mezgimo, floristikos).

2. Individuali pagalba neįgaliajam:

  • palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose;
  • pagalba priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas), sprendžiant kylančias problemas kasdieninėje veikoje, buityje ir kitur proto negalią turintiems asmenims;
  • pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius;
  • neįgaliųjų pavėžėjimo paslauga į gydimo įstaigas.

Kontaktiniai asmenys

Erika Jončienė

Pranešti apie netikslumus