Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras logotipas

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Teikia nestacionarias socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas įvairioms socialinėms žmonių grupėms.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Teikti nestacionarias socialines paslaugas įvairioms socialinėms žmonių grupėms, rūpintis jų socialine integracija ir reabilitacija, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo išsaugojimą, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.Įstaigos uždaviniai: teikti nestacionarias socialines paslaugas, ieškoti alternatyvų stacionarioms socialinėms paslaugoms; rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas bei projektus, vykdomus savivaldybės teritorijoje; užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, taikant pažangius socialinio darbo metodus.

Kontaktiniai asmenys

Laimutė Kazokaitienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus