Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras logotipas

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

Neformalaus suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras - akredituotas teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas pedagogams ir kitiems suaugusiems,

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, profesionaliai atlikti švietimo įstaigų finansinės apskaitos, jaunimo profesinio informavimo, Pedagoginės psichologinės tarnybos ir kitas pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui funkcijas.

Kontaktiniai asmenys

Rima Juozapavičienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus