Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai logotipas

Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai

Projekto „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai“ tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio miesto šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Išsamus įmonės aprašymas

Projekto „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai“ tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio miesto šeimoms gauti kompleksiškai teikiamų paslaugų, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes. Panevėžio bendruomeniniuose šeimos namuose šeimoms (asmenims) sudaroma galimybė „vieno langelio” principu gauti kompleksines paslaugas: paslaugų šeimai teikimo organizavimas, koordinavimas, informavimas ir konsultavimas, pozityvios tėvystės mokymai, individualios psichologo konsultacijos, terapijos, mokymai.

Kontaktiniai asmenys

Roberta Daubaraitė-Randė

Koordinatorė

Pranešti apie netikslumus