Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras logotipas

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Teikia socialines paslaugas Panevėžio rajono gyventojams. Paslaugos teikiamos vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir žmonėms su negalia.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas Panevėžio rajono gyventojams. Teikiamos socialinės paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, socialinė globa vaikams, vaikų laikinosios priežiūros paslauga, spec. transporto organizavimo paslaugos, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa, asmenų su negalia aprūpinimas techninėmis priemonėmis, krizių centras motinoms ir vaikams, atvejo vadybos paslaugos, asmeninio asistento asmenims turintiems negalią paslaugos, integralios pagalbos asmens namuose paslaugos, apgyvendinimas savarankiškuose gyvenimo namuose, pagalbos į namus paslaugos, daugiafunkcinio centro paslaugos.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus