Užimtumo tarnyba, partneris

Panevėžio romų bendruomenė

Nevyriausybinė organizacija, įkurta burti romų bendruomenę Panevėžio mieste ir rajone, rūpintis romų tautine mažuma.

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Organizacija, įkurta burti romų bendruomenę Panevėžio mieste ir rajone, rūpintis romų tautinės mažumos teisių apsauga, integracija į visuomenę ir darbo rinką. 

Bendruomenės veiklos: 

 • dalyvavimas projektinėje veikloje;
 • būsto plėtra;
 • gyvenamosios aplinkos tobulinimas, pritaikymas;
 • kultūros paveldo išsaugojimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • tautinės mažumos teisių apsauga;
 • integracija į visuomenę;
 • nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas;
 • neformalus ugdymas;
 • nusikalstamumo prevencija;
 • integracija į darbo rinką;
 • savarankiškos veiklos skatinimas;
 • socialinė pagalba;
 • vietos bendruomenių vystymas.

Kontaktiniai asmenys

Rasma Pažemeckaitė

Vadovė

Pranešti apie netikslumus