Panevėžio socialinių paslaugų centras logotipas

Panevėžio socialinių paslaugų centras

Teikiamos socialinės paslaugos Panevėžio miesto gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Išsamus įmonės aprašymas

Panevėžio socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas Panevėžio miesto gyventojams ir siekia jiems sudaryti sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su bendruomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir žmonėms su negalia. Teikiamos paslaugos: • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos; • Aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis; • Atvejo vadyba; • Dienos socialinė globa; • Integrali pagalba asmens namuose; • Laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas nakvynės namuose; • Pagalbos į namus paslaugos; • Parama maisto produktais; • Trumpalaikė socialinė globa; • Socialinė globa vaikams; • Vaikų dienos socialinė priežiūra; • Vaiko laikinosios priežiūros paslauga; • Specialiojo transporto paslauga; • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Kontaktiniai asmenys

Toma Vaiginienė

Vaikų globos ir rūpybos skyrius vadovė

Edita Vilniškienė

Pagalbos namuose skyriaus vedėja

Gelmina Kielė

Nakvynės namų vadovė

Jolita Zaborskienė

Šeimos gerovės skyriaus vadovė

Danguolė Sabulienė

Globos centro vyr. socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus