Panevėžio vyskupijos Caritas logotipas

Panevėžio vyskupijos Caritas

Organizacija, turinti gilias karitatyvinės pagalbos tradicijas Panevėžio vyskupijos teritorijoje.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Panevėžio vyskupijos Caritas –  organizacija, turinti gilias karitatyvinės pagalbos tradicijas Panevėžio vyskupijos teritorijoje (Anykščių,  Biržų,  Kupiškio,  Pasvalio, Panevėžio,  Rokiškio,  Utenos ir  Zarasų raj.). Mūsų misija – telkti visuomenę sielovadinei ir karitatyvinei tarnystei, socialiniam teisingumui ir atsakomybei.

Teikiamos šios paslaugos:

  • bendruomenės ugdymas gailestingumo tarnystėje;
  • savanoriškos veiklos organizavimas ir koordinavimas;
  • dvasinė, materialinė, socialinė bei psichologinė pagalba vargstantiems.

Vyskupijoje veikia 4 vaikų dienos centrai, 3 senelių globos namai, 2 vargstančiųjų maitinimo punktai.

Mūsų  vykdomi projektai – pagalba vaikams, jaunimui, šeimoms, patiriantiesiems skurdą ir atskirtį: „Geri darbai“,  „Drauge įveikime vienatvę“, „Išklausymo tarnystė“, „Savanorių pajėgų stiprinimas“,  „Džiugios gyvenimo spalvos“, „Smagu būti ir veikti kartu“.

Mūsų organizuojamos akcijos:  adventinė  „Gerumas mus vienija“, velykinė  „Po margutį stokojančiajam“.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus