Pasvalio rajono paramos šeimai centras logotipas

Pasvalio rajono paramos šeimai centras

Savivaldybės įsteigta stacionari socialinių paslaugų įstaiga, turinti struktūrinį padalinį - Šeimos krizių centrą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Apgyvendinimas

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Pasvalio rajono paramos šeimai centras – savivaldybės įsteigta stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. 

 

Pasvalio rajono paramos šeimai centras turi struktūrinį padalinį – Šeimos krizių centrą, kuris užtikrina saugią aplinką asmenims ir jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją, suteikiant palaikymą ir konsultacijas bei skatinant atkurti ryšius su supančia aplinka, tarpininkauja gaunant teisinę pagalbą, medicininę ir kt. pagalbą. 

 

Nuo 2022 metų sausio 1 d. Pasvalio rajono paramos šeimai centras teikia akredituotą socialinės priežiūros paslaugą – palydėjimo paslauga jaunuoliams su apgyvendinimu ir be apgyvendinimo. Jaunuoliai, palikę centrą, rūpintojų ar socialinę riziką patiriančių šeimų namus, yra itin pažeidžiama tikslinė grupė. Šie jaunuoliai dažnai stokoja savarankiškumo, socialinių, vertybinių bei profesinio orientavimo įgūdžių, nebūna pakankamai pasirengę naujam gyvenimui, todėl tai dažnai tampa jų socialinės atskirties priežastimi. Derinant su individualia atvejo vadybininko pagalba ir kitomis paslaugomis, padedančiomis ugdyti ir palaikyti jaunuolio socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiama visapusiško savarankiškumo ir integracijos į visuomenę, todėl palydėjimo paslauga yra labai svarbi. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams pagrindinis tikslas – padėti jaunuoliams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas. 

 

Teikiamos šios socialinės priežiūros paslaugos: informavimas, konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas, psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, paslaugas ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.), socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, darbo įgūdžių ugdymas.

Kontaktiniai asmenys

Loreta Petrauskienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus