Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija logotipas

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija

Teikiame socialines paslaugas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

"Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija teikia profesionalias socialines paslaugas jau nuo 2010 m. Iki tol socialinė veikla buvo savanoriška. Nevyriausybinės organizacijos rėmuose dirbama su įvairiomis atskirties grupėmis, veikia įvairūs ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektai. 

Vienas ilgalaikis projektas - parapijos labdaros valgykla, kurioje karštas maistas gaminamas, maitinami atskirtyje esantys asmenys bei teikiamas maistas į namus senoliams. Visa labdaros valgyklos veikla paremta savanoryste. Į savanorystę įtraukiami asmenys, norintys ir galintys prisidėti, ilgalaikiai bedarbiai, kurie ugdomi atgauti darbinius įgūdžius. Iki 2022 m. Lietuvos vaikų dienos asociacija kartu su parapija vykdo projektą ""Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką"". Projekte teikiamos socialinio darbuotojo, psichologo ir karjeros konsultanto paslaugos. Projekto dalyviai skatinami įsitraukti į labdaros valgyklos, vaikų dienos centro veiklas bei savanoriauti pačioje parapijoje. Savanorių skatinimui kasmet teikiami trumpalaikiai projektai. Vaikų dienos centras - dar viena didesnė parapijos socialinė veikla (finansuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal tikslinę dotaciją nuo 2021 m.), kuri dirba su šeimomis bei jose augančiais vaikais. 

Parapijos vaikų dienos centrą gali lankyti visi Pasvalio rajono gyventojų vaikai. Kasmet lanko 40 vaikų iš vidutiniškai 20 šeimų. Vaikai dienos centre užsiima popamokine veikla, ruošia pamokas, ugdomi socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai, gamina maistą, dalyvauja įvairiose grupėse, užsiėmimuose, kurie skatina vaikų saviraišką, ugdo, kelia vaikų orumą ir savivertę, moko bendrauti gyvai. 

Taip pat teikiamos socialinio darbuotojo individualios ir grupinės konsultacijos, nukreipiama pas specialistus. 
Tarpininkaujame pagalbos procese. 
Vasaros ir atostogų metu vykdomos socializacijos programos, organizuojamos stovyklos, išvykos. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas taip pat aktyviai vykdo veiklą, teikiama parama labai nepasiturintiems, skurdą patiriančioms šeimoms. Gelbsti daiktais, rūbais, maistu. 

Parapija kaip nevyriausybinė organizacija glaudžiai bendradarbiauja su visomis valstybinėmis ir NVO Pasvalio rajone, turi partnerių Lietuvoje. " 
 

Kontaktiniai asmenys

Jurgita Venskienė

Projektų vadovė

Pranešti apie netikslumus