Pilnų namų bendruomenė logotipas

Pilnų namų bendruomenė

Bendruomenės psichologinė-socialinė reabilitacija skirta vyrams priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų (narkotikų ir/ar alkoholio, vaistų).

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims turintiems priklausomybių

Išsamus įmonės aprašymas

Viena svarbiausių sąlygų dalyvauti psichologinėje-socialinėje reabilitacijoje – savanoriškas priklausomybės ligą turinčio žmogaus sprendimas pradėti gydytis: apsisprendę tam žmonės atvyksta blaivūs, savo valia, pasiryžę keisti savo gyvenimo būdą. Asmenys nusprendę gydytis prisiima visą atsakomybę už gydymąsi ir įsipareigoja laikytis visų priimtų vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių, dienotvarkės. Taip priklausomybės ligą turintis asmuo mokosi disciplinos, atsakomybės, planuoti savo laiką… Čia visiškai netoleruojama fizinė ir psichologinė agresija. Jei kas nors naudoja fizinį ar psichologinį smurtą (pvz., grasinimai, patyčios, įžeidinėjimai ir kt.), tas gali būti pašalintas iš reabilitacijos. Visi kilę konfliktai sprendžiami susirinkimų metu arba terapinėse grupėse – taip mokomasi sumažinti įtampą tarpasmeniniuose santykiuose nenaudojant agresyvių ir nepriimtinų veiksmų. Psichologinė-socialinė reabilitacija įgyvendinama integruota 12-os žingsnių programa, specialistų parengtomis Socialinių įgūdžių ugdymo ir Motyvuojančio interviu programomis. Teikiamos socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas (psichologinis, socialinio darbuotojo ir kt.), tarpininkavimas, socialinių įgūdžių ugdymas (kasdienių darbinių įgūdžių ugdymas), laikino apgyvendinimo paslaugos, asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociokultūrinės paslaugos, laisvalaikio organizavimas, reintegracijos organizavimas, darbo terapija/užimtumas, religinių apeigų organizavimas, kitos socialinės paslaugos. Psichologinę-socialinę reabilitaciją įgyvendina ir socialines paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai, kiekvieną dieną vyksta malda, sekmadieniais – šventos Mišios. Psichologinės-socialinės reabilitacijos programos 12 mėnesių laikotarpis suskirstytas į 4 fazes, kurios numato vis didėjančią atsakomybę ir savarankiškumą kiekvienam reabilitacijos programą vykdančiam asmeniui. Prieš pradedant programą yra skiriamas 2 savaičių bandomasis laikotarpis. Baigus psichologinės-socialinės reabilitacijos programą, išduodamas pažymėjimas.

Kontaktiniai asmenys

Birutė Janickienė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus