Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įtaiga. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – rūpintis Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikata.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Pagrindinis Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas – rūpintis Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti.

Teikiamos nemokamos paslaugos:

  • visuomenės sveikatos mokymas – seminarų, paskaitų, užsiėmimų sveikatos temomis organizavimas;
  • informacijos teikimas apie sveikatą ir ligų prevenciją – sveikos gyvensenos propagavimas rengiant pranešimus, atmintines, organizuojant akcijas, vykdant informacijos sklaidą;
  • konsultavimas – individualios informacijos sveikatos klausimais teikimas;
  • sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas – praktinių užsiėmimų, akcijų, skatinant tokių įpročių kaip ėjimas į darbą pėsčiomis, rankų plovimas prieš valgį ir pasinaudojus tualetu, dantų valymas, šiaurietiškas vaikščiojimas, mankšta, sveikos mitybos, darbo ir poilsio režimo, saugaus eismo taisyklių laikymasis kasdieniame gyvenime organizavimas;
  • sveikatos stiprinimo veiklos organizavimas – bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, jose dirbančiais specialistais, teikiant visuomenės sveikatos informaciją, organizuojant visuomenės sveikatos stiprinimo renginius;
  • neformalus vaikų švietimas.

Visuomenės sveikatos biuro ir pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai vykdo ankstyvosios intervencijos programą, skirtą 14–21 metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ir narkotikus. Apie programą sužinoti daugiau internetinėje svetainėje http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

Plungės visuomenės sveikatos biuras teikia ir mokamas paslaugas – privalomuosius sveikatos mokymus. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vykdomų privalomųjų sveikatos mokymų tikslas – žmonėms ne tik suteikti žinių ir išmokyti higienos bei pirmosios medicinos pagalbos teikimo įgūdžių, bet ir vykdyti ligų ir traumų pirminę prevenciją, saugoti ir stiprinti rajono gyventojų sveikatą.

Kontaktiniai asmenys

Martyna Vaičiukauskaitė

Pranešti apie netikslumus